Tężec

Choroba może przybrać ostry przebieg i niejednokrotnie zagraża ona życiu. Do zarażenia tężcem dochodzi podczas kontaktu z bakteriami Clostridium tetani. Ich głównym siedliskiem jest gleba. Bakteria mogą przedostać się do organizmu ...

Cholera

Choroba, która obecnie występuje głównie w Krajach Trzeciego Świata, które muszą zmagać się niejednokrotnie z epidemią. Do wywołania choroby przyczyniają się bakterie przecinkowca cholery. Po spożyciu wody lub rzadziej pokarmu ...

Choroba Chagasa

Przypadki zachorowań na tą chorobę odnotowuje się głównie w Ameryce Południowej, rzadziej w Ameryce Północnej. Za wywoływanie choroby odpowiadają pasożyty świdrowca przenoszone na ludzi i zwierzęta przez pluskwiaki, które żywią ...

Węgorczyca

Choroba jest wywoływana przez nicienie węgorka jelitowego. Węgorek jelitowy rozwija się w ludzkim organizmie, do którego dostaje się poprzez błony śluzowe oraz skórę. Następnie krwiobiegiem przenoszony jest do płuc i oskrzeli. Kiedy ...

Ślepota rzeczna

Chorobę wywołują pasożyty Onchoncerka volvulus, którymi człowiek może się zarazić w wyniki ukąszenia przez czarną muchę. Do organizmu dostają się pasożyty i rozprzestrzeniają się po całym ciele i przechodzą do różnych organów ...
Strona 1 z 212