tezec.jpeg

Tężec

Choroba może przybrać ostry przebieg i niejednokrotnie zagraża ona życiu. Do zarażenia tężcem dochodzi podczas kontaktu ...
malaria.jpeg

Malaria

Malaria to jedna z powszechniej występujących chorób tropikalnych, która swym zasięgiem obejmuje regiony tropikalne ...
cholera.jpeg

Cholera

Choroba, która obecnie występuje głównie w Krajach Trzeciego Świata, które muszą zmagać się niejednokrotnie z epidemią. ...
choroba_chagasa.jpeg

Choroba Chagasa

Przypadki zachorowań na tą chorobę odnotowuje się głównie w Ameryce Południowej, rzadziej w Ameryce Północnej. Za ...
wegorczyca.jpeg

Węgorczyca

Choroba jest wywoływana przez nicienie węgorka jelitowego. Węgorek jelitowy rozwija się w ludzkim organizmie, do którego ...